Despre UEFISCDI, https://www.uefiscdi.ro

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale.

Despre Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI), https://www.uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi

Scop:

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.