Co INCD-ICPA

    DRAGOMIR SERBAN ANDREI Data nașterii: 09.03.1994  EDUCAȚIE ȘI FORMARE 2017 – PREZENT: Studii de master: Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Bd. N. Balcescu nr. 1, București 2013 – 2017: Facultatea de Geologie și Geofizică, Specializarea: Ingineria Geologică a Resurselor, Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Bd. N. Balcescu nr. 1, București (Media anilor de studii: 9.88. Nota obținută la examenul de licență: 10) 2009 – 2013: Colegiul Național “Mihai Viteazul”, Profil matematică – informatică, Bd. Pache Protopopescu, nr. 62, București (Media notelor obținute la bacalaureat 9,72). 2016 – Bursă SEG (Society of Exploration Geophysicists): Alexander Mihai & Catherine Ann Popovici Scholarship 2017 – Bursă SEG/Jack and Catherine Threet Scholarship. Premiul „Dumitru Sandu”, din partea Facultății de Geologie și Geofizică și Fundația Lia Roberts.   EXPERIENȚA ANTERIOARĂ 2018: Geofizician la firma PROSPECȚIUNI S.A. 2017 – 2018:  Inginer geolog la firma A.T.C. ACTUAL TERA CONSTRUCT.
  DOMNARIU HORIA VASILEI Data nașterii: 20.01.1980  EDUCAȚIE ȘI FORMARE 2017-în prezent Master în Ecologie și Protecție Mediului  Facultatea de Biologie, Universitatea din București, București 2015-2018 Licență în Ecologie și Protecție Mediului  Facultatea de Biologie, Universitatea din București, București 1998-2002 Licență în Sociologie   Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca   1994-1998 Colegiul Gheorghe Lazăr, Sibiu  Profilul Matematică-Fizică   EXPERIENȚA ANTERIOARĂ 2016-2018 Consultant în domeniul Responsabilitate Socială și Sustenabilitate Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), București (www.arc.ro) 2013-2016 Responsabil de program Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), București (www.arc.ro) 2010-2012 Responsabil de cercetare TNS CSOP, București. Agenție de cercetare de piață, parte din grupul TNS (www.csop.ro) 2007-2010 Responsabil de cercetare Biroul Român de Audit Trans-Media, București: Organizație a industriei de media și publicitate, responsabilă cu auditarea tirajelor, măsurarea traficului de internet și măsurarea audienței presei scrise (www.brat.ro). 2005-2007 Coordonator cercetare de marketing OMV Petrom, București: Companie multinațională cu activități în domeniul Explorării, Producției și Marketingului produselor petroliere (www.petrom.ro).

P1 UB

DINCA George  Studii de licenţă, master, doctorat   Nivel doctorat 2016 – prezent, Student doctorand în domeniul Geologie   Nivel masterat 2014 – 2016, Master în domeniul Inginerie Geologica   Nivel licență 2011- 2014, Licențiat în Geologie
Experienţă de cercetare    Publicaţii   1. George Dincă, Gheorghe C. Popescu, New sulfosalt associations from Sacaramb Au-Ag-Te ore deposit. Preliminary data. Rom. J. Mineral Deposits, vol. 89 (2016), nr. 1-2, p. 65-70, ISSN 1220-5648 2. George Dincă, Gheorghe C. Popescu, Oana-Claudia Ciobotea-Barbu, Daniel Bîrgăoanu, Silver Sulfotellurides And Other Te-Sulfosalts In Alabandite-Bearing Veins From Săcărâmb Au-Ag-Te Ore Deposit, Metaliferi Mountains, Romania, Rom. J. Mineral Deposits, vol 91, no. 1-2, 2018, p. 19-24, ISSN 1220-5648 3. George DINCĂ, Gheorghe C. POPESCU, Manganoquadratite and Cd-manganoquadratite from Săcărâmb Au-Ag-Te ore deposit, Metaliferi Mountains, Romania, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2019, vol 14, No 1, p. 131-136, ISSN 1842 – 4090.
Experienţa de muncă anterioară    Comunicări ştiinţifice   George Dincă, Gheorghe C. Popescu, Simpozionul Internațional  de  Geologie Economică – SGER, Alba Iulia, România, 9-11 Septembrie 2016, New sulfosalt associations from Sacaramb Au-Ag-Te ore deposit. Preliminary data -prezentareGeorge Dincă, Gheorghe Popescu, Oana-Claudia Ciobotea-Barbu, Ore deposits of Asia: China and Beyond, SEG 2017, 17-20 September, Beijing, China, New data on the relationship between alabandite and Te-minerals from Sacaramb Au-Ag-Te ore deposit posterGeorge Dincă, Gheorghe C. Popescu, Oana-Claudia Ciobotea-Barbu, Daniel Bîrgăoanu, Simpozionul Internațional  de Geologie Economică – SGER, Iași, România, 5-8 Septembrie 2018Silver Sulfotellurides And Other Te-Sulfosalts In Alabandite-Bearing Veins From Săcărâmb Au-Ag-Te Ore Deposit, Metaliferi Mountains, Romania, -prezentare  
 Pagina Research Gate sau Researcher ID   https://www.researchgate.net/profile/George_Dinca2  
STĂNESCU ELENAStudii de licenţă, master, doctorat   Nivel doctorat 2013-prezent, Student doctorand în domeniul fundamental Științe ale Naturii, domeniul Geologie.   Nivel licență 1990-1995 Licențiat în Biologie, Specializarea Ecologie și Protecția Mediului
Experienţă de cercetare Asistent cercetare din Noiembrie 2018 în cadrul Centrului de Cercetare și Învățământ pentru Aplicații Practice de Gestiune a Mediului și pentru Servicii Ecologice “DAN MANOLELI” – CESEC, Universitatea din Bucuresti, pentru proiectul complex INTERASPA nr. 34/2018 PCCDI III_P1 – ˮINstrumente de modelare a proceselor de inTERfață Apa-Sol- Plante-Aer pentru administrarea inteligentă și durabilă a  bazinelor  hidrografice și a  ecosistemelor dependente de apă subterană la multiple scări spațio-temporale în condițiile schimbărilor climaticeˮ.
Experienţa de muncă anterioară Decembrie 1996-Mai 2018 ecolog în perioada 1996-1999; cercetător științific în perioada 1999-2003; cercetător științific III în perioada 2003-2018. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – INCD ECOIND str. Drumul Podu Dâmboviței, nr. 71-73, cod poștal  060652, sector 6, București, România     -Responsabil la peste 15 proiecte de cercetare în programe naționale:  Program Orizont 2000, PNCDI I-Program CALIST, Programe Nucleu CLEANMEDIND si CERMEDIND și proiecte cu finanțare externă prin Asociatia Balcanică de Mediu-B.EN.A (perioada 2003-2008) si l’Agence Universitaire pour la Francophonie (ELCONDES în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 2005). -Membru în colectivul de lucru la peste 30 de proiecte din programe naționale (Program Orizont 2000;       PNCDI I-Program INFRAS, CALIST; CEEX; PN2-competiția 2007 cu responsabilitate directă în       evaluarea ecologică a corpului de apă investigat). -Co-responsabil la efectuarea de lucrări de cercetare în domeniul evaluării riscului ecologic pentru             6 unități industriale reprezentative pentru economia românească.
Publicaţii
Stănescu Elena, Scrădeanu Mihaela, Scrădeanu Daniel, “Evaluarea stării trofice a sistemelor acvatice în zona de sud-est a Deltei Dunarii”, lucrare acceptată pentru prezentare orală la Conferința Națională „Patrimoniu Natural, Geodiversitate, Geoconservare”, 07 decembrie 2018, București. Lucrarea a fost elaborată prin suportul științific în cadrul proiectului complex INTERASPA nr. 34/2018 PCCDI III_P1.        
  Publicaţii Elena (Voinea) Stănescu, Iuliana Ciurcanu, Irina Lucaciu, Eliza Leonte-Pena, Marinela Petrescu, R. Nagy, “Considerations regarding the aquatic ecosystems characteristics (Sasar river, Racos rivulet) in the area of mining sterile landfill „Chemical Bulletin of “Politehnica” University of Timisoara, Series of Chemistry and Environmental Engineering, vol. 49(63), 1-2, 2004.   F. Vosniakos, Elena (Voinea) Stănescu, Margareta Nicolau, Jana Petre, Liliana Cruceru, „Biological analysis of the Danube Delta aquatic ecosystem”, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.5, nr. 2, 2004, pag. 271-280.   Elena (Voinea) Stănescu, Irina Lucaciu, Margareta Nicolau, Iuliana Ciurcanu, „Dinamica spatio-temporala a structurii comunitatilor biotice in ecosistemele acvatice din Delta Dunarii”, Revista de Chimie, vol. 55, nr.6, iunie 2004, pag. 460-464.   Elena (Voinea) Stănescu, Irina Lucaciu, Margareta Nicolau, F. Vosniakos, „The long term of the biotic communities structure dynamics in the aquatic ecosystems from the Danube Delta biosphere” Journal of Env.Protection and Ecology 6, No.4, 2005, pag. 755-761.   Irina Lucaciu, Elena Stănescu, Ionescu Ștefana, “Ecotoxicity methods applied for chemicals control in order to establish their compliance with the environment” Journal of Env.Protection and Ecology  7, No.1, 2006, pag: 93-98.   Gheorghe Bătrînescu, Elena Bîrsan, Gabriela Vasile, Bogdan Stănescu, Elena Stănescu, Iuliana Păun, Marinela Petrescu, Constantin Filote, “Integrating variables in the Suceava hydrographic basin and  their correlations”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, No 4, 2011, 1627-1643.   Cătălina Stoica, Elena Stănescu, Irina Lucaciu, Ștefania Gheorghe, Margareta Nicolau, “Influence of global change on biological assemblages in the Danube Delta”, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.14, no.2, p. 468-479, 2013.   Cătălina Stoica, Iuliana Păun, Elena Stănescu, Irina Lucaciu, Daniela Niculescu, “Spatial and temporal variation of chlorophyll “a” along Danube River”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 14, (3), 864-874, 2013.   Elena Stănescu, Cătălina Stoica, Gabriela Vasile, Jana Petre, Ștefania Gheorghe, Iuliana Păun, Irina Lucaciu, Margareta Nicolau, Fokion Vosniakos, Konstantinos Vosniakos, Mariana Golumbeanu, “Structural changes of biological compartments in Danube Delta systems due to persistent organic pollutants and toxic metals”, book Chapter 21 in L.I. Simeonov et al. (eds), Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeaast Europe, NATO Science for Peace and Security Series C: Environment Security, DOI 10.1007/978-94-007-6461-3_21, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013, pp.229-248.   Cătălina Stoica, Ștefania Gheorghe, Irina Lucaciu, Elena Stănescu, Iuliana Păun, Daniela Niculescu, “The impact of chemical compounds on benthic invertebrates from Danube-Danube Delta systems”, Soil and Sediment Contamination, 23:763-778, 2014.   Ștefania Gheorghe, Irina Lucaciu, Iuliana Păun, Cătălina Stoica, Elena Stănescu, “Environmental exposure and effects of some micropollutants found in Romanian surface waters”, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.15 (3), 2014, 878-889.   Elena Stănescu, Fokion Vosniakos, Daniel Scrădeanu, Iuliana Păun, Irina Lucaciu, Bogdan Stanescu, Liliana Cruceru, Gabriela Vasile, Vasile Iancu, Marcela Niculescu, “Assessment of the abiotic components of the Danube river and main tributaries from Southern part of Romania”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 16, (4), 171-1379, 2015.   Stănescu Bogdan,  Stănescu Elena, Kim Lidia, “Urban soils. Recent approaches in assessment of the soils quality in Bucharest city”. Proceedings book of the 16th International multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Soils, ISBN 978-619-7105-62-9, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016B32.   Bogdan Stănescu, Lidia Kim, Carol Lehr, Elena Stănescu, “Assessment of the environmental aspects in a city area affected by historical pollution“, International Symposium “The Environment and the Industry”, SIMI 2017, PROCEEDINGS BOOK Section Pollution Assessment & Management Systems 128 DOI: http://doi.org/10.21698/simi.2017.0016.   Stănescu Bogdan, Stănescu Elena, Kim Lidia, Carol Lehr, Scrădeanu Mihaela, “The study of urban soil quality in major cities in romania. Case studies“, Proceedings book of the 17th International multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Soils, ISBN 978-619-7408-04-1, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/32.   Stănescu Elena, Stănescu Bogdan,Scrădeanu Mihaela, Petre Jana, Vasile Gabriela Geanina, “Present status regarding sediment quality in a zone from Danube catchment according to Water Framework Directive”, Proceedings book of the 17th International multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, vol.17 Hidrology and water resources, ISBN 978-619-7408-04-1, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/31  
 Pagina Research Gate sau Researcher ID   https://www.researchgate.net/profile/Stanescu_Elena

P2 UOC

Memedemin Daniyar    Doctorat (2016)
Experienţă de cercetarePublicații   Anastasiu P., Negrean G., Samoilă C., Memedemin D., Cogălniceanu D. 2011 – A comparative analysis of alien plant species along the Romanian Black Sea coastal area. The role of harbours, Journal of Coastal Conservation , 15:595-606.Preda C., Memedemin D., Skolka M., Cogălniceanu D. 2012 – Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 dominated communities in harbours, Helgoland Marine Research, DOI 10.1007/s10152-012-0290-7.Anastasiu P., Memedemin D., 2012 – Conyza sumatrensis – A new alien plant in Romania, Botanica Serbica, 36 (1):(2012) 37-40.Anastasiu P., Rozylowicz L., Skolka M., Preda C., Memedemin D., Cogălniceanu D. 2016. Alien species in Romania. În: Rat M., Trichkova T., Scalera R., Tomov R., Uludag A. (eds.) ESENIAS Scientific Reports 1. State of the Art of Alien Species in South-Eastern Europe. University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; IBER-BAS, Bulgaria, 75-89. ISBN 978-86-7031-3316.Memedemin D., Anastasiu P., Preda C., Negrean G., Cogălniceanu D. 2016. Alien plant species turnover in Constanta harbor (Romania) in the last decade. Acta Horti Bot. Bucurest. 2016, 43: 5-18, DOI: 10.1515/ahbb-2016-0001Memedemin D., Tudor M., Cogălniceanu D., Skolka M., Bănică G., Rozylowicz L. 2017. Update on the geographic distribution of Lutra lutra at the romanian Black Sea coast. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” , 60(1):413-417, DOI: 10.1515/travmu-2017-0004Moise I., Memedemin D., Temneanu E., Mocanu V., Voicu V. 2017. Caracterizarea ecopedologică a unor areale viticole din sudul Dobrogei, Romania. În: Jigău G., Tărâță A. (eds.) Cercetarea și Gestionarea Resurselor de Sol – Materialele Conferinței Științifice cu Participare Internațională a Societății Naționale a Moldovei de Știința Solului. Societatea Națională a Moldovei de Știința Solului, Chișinău, 319-329 . ISBN 978-9975-71-931-5.
Experienţa de muncă anterioarăComunicări (cele mai noi)   XII’th EPE 2017 – Ecology and Protection of Ecosystem Symposium, 2-4 November 2017, Bacau, Romania Skolka M., Preda C., Stanescu F.,Temneanu E., Memedemin D., 2017 – Diversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in vineyard habitats from Dobrogea (poster); XII’th EPE 2017 – Ecology and Protection of Ecosystem Symposium, 2-4 November 2017, Bacau, Romania Banica G., Memedemin D., Soimu A.-E., 2017 – Researches concerning the distribution of the red-footed falcon (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) in South Dobrogea (Constanta county) in 2017 (poster); Annual Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum, 22 – 25 November, 2017, Bucharest, Romania Skolka M., Preda C., Stanescu F.,Temneanu E., Memedemin D., 2017 – Coleoptera diversity on anthropogenic habitats in south-western Dobrogea (poster); Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 8th ESENIAS Workshop – Management and sharing of IAS data to support knowledge-based decision making at regional level, 26 – 28 September 2018 Bucharest, Romania Memedemin D., Preda C., Skolka M., 2018 – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle impact on biodiversity – preliminary data (poster);
 Pagina Research Gate sau Researcher ID   https://www.researchgate.net/profile/Daniyar_Memedemin
Stănescu FlorinaDoctorat (2015)
Experienţă de cercetareCogălniceanu, D., Stănescu, F., Arntzen, W. A. Testing the hybrid advantage hypothesis in crested newts. – in prep.Iosif, R., Ochiană, E.S., Stănescu, F., Cogălniceanu, D. Perception of visitors regarding the wild fauna at an archaeological site offers premises for a joint conservation strategy. Human Dimensions of Wildlife – in review.Marangoni, F., Courtis, A., Piñeiro, J. M., Cajade, R., Stănescu, F. Contrasting life-strategies in two syntopic species of Leptodactylus fuscus group (Heyer, 1978). Anais da Academia Brasileira de Ciencias – in pressMarangoni, F., Stănescu, F., Courtis, A., Piñeiro, J. M., Ingaramo, M., Cajade, R., Cogălniceanu, D. Coping with Aridity: Life History of Chacophrys pierottii, a Fossorial Anuran of Gran Chaco. South American Journal of Herpetology – in press.Stănescu, F., Forti, L.R., Cogălniceanu, D., Márquez, R. 2018. Release and distress calls in European Spadefoot toads genus Pelobates. Bioacoustics – online first. https://doi.org/10.1080/09524622.2018.1428116Székely, D., Székely, P., Stănescu, F., Cogălniceanu, D., Sinsch, U. 2018. Breed fast, die young – Demography of a poorly known fossorial frog from the xeric Neotropics. Salamandra 54: 37-44.Stanescu, F., Márquez, R., Székely, P., Cogalniceanu, D. 2017. The advertisement call of Pristimantis subsigillatus (Anura, Craugastoridae). Acta Herpetologica 12: 95-101.Stănescu, F., Székely, P., Székely, D., Topliceanu, S., Cogălniceanu, D. 2017. The impact of salinity on early-developmental stages in two sympatric spadefoot toads and implications for amphibian conservation in coastal areas. Hydrobiologia 792: 357–366.Candioti, F.V., Grosso, J., Haad, B., Bornschein, M.R., Borteiro, C., Costa, P., Kolenc, F., Pie, M.R., Proaño, B., Ron, S., Stănescu, F., Baldo, D. 2016. Structural and heterochronic variations during the early ontogeny in toads (Anura: Bufonidae). Herpetological Monographs 30: 79-118.Stănescu, F., Iosif, R., Szekely, P., Szekely, D., Cogălniceanu, D. 2016. Mass migration of Pelobates syriacus (BOETTGER, 1889) metamorphs. Herpetozoa 29: 87-89.Stănescu, F., Marangoni, F., Reinko, I., Cogălniceanu, D. 2016. Life history traits of a Neotropical microhylid (Dermatonotus muelleri, Boettger 1885) from the Arid Chaco, Argentina. The Herpetological Journal 26: 41-48.Cogălniceanu, D., Roşioru, D., Székely, P., Székely, D., Buhaciuc, E., Stănescu, F., Miaud, C. 2014. Age and body size in populations of two syntopic spadefoot toads (genus Pelobates) at the limit of their ranges. Journal of Herpetology 48: 537-545.Stănescu, F., Buhaciuc, E., Székely, P., Székely, D., Cogălniceanu, D. 2014. Facultative paedomorphosis in a population of Lissotriton vulgaris (Amphibia: Salamandridae) from the Danube Delta Biosphere Reserve (Romania). Turkish Journal of Zoology 38: 114-117.Cogălniceanu, D., Rozylowicz, R., Székely, P., Samoilă, C., Stănescu, F., Tudor, M., Székely, D., Iosif, R. 2013. Diversity and distribution of reptiles in Romania. ZooKeys 341: 49–76.Cogălniceanu, D., Székely, P.J., Samoilă C., Iosif, R., Tudor, M., Plăiaşu, R., Stănescu, F., Rozylowicz, R. 2013. Diversity and distribution of amphibians in Romania. ZooKeys 296: 35–57.
Experienţa de muncă anterioarăComunicări ştiinţifice: conform paginilor științifice
 orcid.org/0000-0001-6872-664X ResearcherID: I-7510-2016 https://www.researchgate.net/profile/Florina_Stanescu  https://scholar.google.ro/citations?user=5EgKydYAAAAJ&hl=en  https://publons.com/author/1182351/stanescu-florina#profile

P2 UBB

COZMA-COLCER Alexandra Iulia    Studii de licenţă, master, doctorat   Nivel doctorat 2012 – prezent, Student doctorand în domeniul Știința Mediului.   Nivel masterat 2010 – 2012, Master în domeniul Gestiunea și protecția mediului.   Nivel licență 2007- 2010, Licențiat în Știinta Mediului.
Experienţă de cercetare   Asistent în cercetare în 2 proiecte derulate în cadrul UBB TOOLS FOR SUSTAINABLE GOLD MINING IN EU (SUSMIN) 3-0052090 G TA 101 “ Reduced Carbon in Earth: Origin, Form, Quantities and Movements.Publicaţii dacă există   1. Alexandra Iulia Cozma, Calin Baciu, Delia Papp, Gheorghe Rosian, Ioan Cristian Pop. Isotopic composition of precipitations in Western Transylvania (Romania) reflected by two new Local Meteoric Water Lines. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2017, vol.12, p.357-364. 2. C. Rosu, G.E.Popita, D. Manciula, A. Popovici, O. Corbu, A. Cozma. Tanned Leather waste: a hazardous waste or not? Journal of Environmental Protection and Ecology 16, No. 3, 2015, p.899-907. 3. Delia Cristina Papp, Ioan Cociuba, Calin Baciu, Alexandra Cozma. Origin and Geochemistry of Mine Water and its impact on the Groundwater and Surface Running Water in Post-mining Environments: Zlatna Gold Mining Area (Romania). Aquatic Geochemistry , August 2017, vol. 23, No. 4, p.247-270.
Experienţa de muncă anterioară   Asistent de cercetare – Universitatea Babes-BolyaiComunicări ştiinţifice dacă există   Alexandra Iulia Cozma, Mircea Moldovan, Calin Baciu, Bety Burghele. Radon and radium monitoring in several groundwaters from Rosia Montana area, Romania. Rn SEERAS, Second East European Radon Symposium, Nis, Serbia, 27-30 mai 2014, Proceedings , p.9-12. BDIAlexandra Iulia Cozma, Calin Baciu, Mircea Moldovan, Ioan-Cristian Pop. Using natural tracers to track the groundwater flow in a mining area. Procedia Environmental Science, Elsevier. Martie 2016, p. 211-220. BDIDelia Cristina Papp, Ioan Cociuba, Călin Baciu, Alexandra Cozma. Composition and origin of mine water at Zlatna gold mining area (Apuseni Mountains, Romania). Procedia Earth and Planetary Science, Elsevier. p. 37-40.  BDIDelia Cristina Papp, Ioan Cociuba, Călin Baciu, Alexandra Cozma.Goldschmidt Abstracts, 2016 2430, 2016. Isotopes as tracer for groundwater – surface water – mine water interactions in post-mining environments: the case study of Zlatna mining area (Romania), in: Goldschmidt Abstracts, 2016 2430.  BDI.Alexandra Iulia Cozma, G.Popita, C.Roba, C.Pop, C. Baciu. Environment&Progress, National Symposium with International Participation, 25 octombrie 2013. The pattern  of water pollution in Roşia Montană mining area. Preliminary results,  Cluj-Napoca, 25 octombrie 2013- prezentare Alexandra Iulia Cozma.Alexandra Iulia Cozma, M. Moldovan, C. Baciu, B. Burghele. Rn SEERAS, Second East European Radon Symposium. Radon and radium monitoring in several groundwaters from Rosia Montana area, Romania, Rn SEERAS, Second East European Radon Symposium, Nis, Serbia, 27-30 mai 2014- poster.Alexandra Iulia Cozma, C. Baciu, G. Popita, D. Costin. The Central and Eastern European Conference on Health and the Environment,  The Environment – A Platform for Health. Tracking the heavy metals contamination of watercourses in Rosia Montana mining area, Romania, Cluj-Napoca, 25-30 mai 2014- posterAlexandra Iulia Cozma, Calin Baciu, Gheorghe Rosian, Gabriela Popita, Ioan Cristian Pop. ELSEDIMA, International Conference, 2014. Monitoring of heavy metals in water bodies, from Rosia Montana mining area (Romania), Cluj-Napoca, 18-19 septembrie 2014- poster.Alexandra Iulia Cozma, Calin Baciu, Adriana Olenici, Dorian Brahaita, Cristian Pop, Laura Lazar, Carmen Roba, Gabriela Popita. European Geoscience Union General Assembly, International Conference, 12-17 Aprilie 2015, Vienna. Characterizing the hydrological system in Rosia Montana mining area for AMD mitigation – prezentare Alexandra Iulia Cozma.Olenici A., Baciu C., Momeu L., Cozma A., Brahaita D., Pop C., Lazar L., Popita G., Teodosiu G. European Geoscience Union General Assembly, International Conference, 12-17 Aprilie 2015, Vienna. Establishing the Ecological Status of MINING-Impacted Fresh waters from Abrud River Catchment Area Using Benthic Diatom Communities (Rosia Montana, Romania)- prezentare Adriana Olenici.Alexandra Iulia Cozma, Calin Baciu, Lazar Laura, Gabriela Popita, Cristian Pop. Environment&Progress, National Symposium with International Participation, 30 octombrie 2015. Monthly variations of heavy metal concnetrations in the hydrological system from Rosia Montana mining area, Romania-prezentare Alexandra Iulia Cozma.Alexandra Iulia Cozma, Baciu C., Moldovan M., Pop C. ECOSMART International Conference, 12-15 Nov 2015, București. Using natural tracers to track the ground water flow path and the residence time in a mining area- prezentare Alexandra Iulia Cozma.Alexandra Iulia Cozma, Baciu C., Pop C., Lazar L., Popita G. ELSEDIMA International Conference, 26-28 May 2016, Cluj-Napoca. The impact of the past mining activity on the water resources in Rosia Montana mining area- poster.Calin Baciu, Alexandra Iulia Cozma, Dan Costin, Laura Lazar, Ioana Pistea, Carmen Roba, Dorian Brahaita. Central and Eastern European Conference on Health and Environment 10-14 aprilie 2016. Manganese mobilisation induced by acid mine drainage-processes and health effects- posterPapp D.C., Cociuba I., Baciu C., Cozma A . 15th International Symposium on Water-rock interaction, 16-21 October 2016, Evora, Portugal.., Composition and origin of mine water at Zlatna gold mining area (Apuseni Mountains, Romania)- prezentare.Papp D.C., Cociuba I., Baciu C.,Cozma A. Goldschmidt Conference, 26 June-1 July 2016, Yokohama..,Isotopes as Tracer for Groundwater-Surface Water-Mine Water Interactions in Post-Mining Environements: The Case of Study of Zlatna Mining Area (Romania)- poster. 17.A.I. Cozma, N.B., Brisan, A. Ionescu, C. Baciu, M. Moldovan. Electrical Signatures of Groundwater, 20 Nov, Bucuresti. Considerations on the origin of mineral waters in Ciomadul area (Eastern Carpathians) based on chemical and chemometric data – prezentare Alexandra Cozma. 18. A. Ionescu, B.M. Kis, C. Baciu, A.I. Cozma, A. Sciarra, M. Moldovan, G. Etiope. Electrical Signatures of Groundwater, 20 Nov, Bucuresti – First Assessment of the flux and origin of methane at the Ciomadu post-volcanic area (Romania)- prezentare Artur Ionescu. 19. M.Moldovan, N.B. Brisan, A. Cozma, A. Ionescu, T. Sferle Electrical Signatures of Groundwater, 20 Nov, Bucuresti–Radon measurements in soil and mineral waters from Balvanyos, Tusnad and Homord areas- poster.
 Pagina Research Gate sau Researcher ID   https://www.researchgate.net/profile/Alexandra_Cozma2  
Nume, fotografie Crăciun IuliaStudii de licenţă, master, doctorat   octombrie 2014 – iulie 2018 Doctorat in domeniul „Știința mediului” Titlu:GIS tools for quantitative flood damage assessment in data-scarce environments Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Știința și Ingineria mediului Școala Doctorala Știința Mediului   octombrie 2011 – iunie 2013 Diploma de Master Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, specializarea „Evaluarea riscului şi securitatea mediului”   octombrie 2007 – iunie 2011 Diploma de Inginer Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului”, domeniu „Ingineria Mediului”, specializarea „Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice”
Experienţă de cercetare   10.10.2017 – 30.09.2018 Funcționar documentare – Proiect „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu  optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România”, -SMART-RAD-EN Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Știința și Ingineria mediului   10.02.2017 – 01.10.2017 Asistent cercetare – Proiect „Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor privind pregătirea și protecția împotriva riscurilor” (RAISING YOUNG PEOPLE’S AWARENESS ON PREPAREDNESS AND SELF-PROTECTION – YAPS) Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Știința și Ingineria mediului   01.04.2016 – 01.01.2017 Expert proiect – Proiect „Evaluarea riscului de dezastre la nivel național (RO-RISK)” Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Știința și Ingineria mediuluiPublicaţii   Ștefănescu, L., Botezan, C., Crăciun, I., 2018. Vulnerability analysis for two accident scenarios at an upper-tier Seveso establishment in Romania. Geographia Technica, Vol. 13, Issue 1, pp 109 to 118.   Kovacs, A., Ștefănie, H., Botezan, C., Crăciun, I., Ozunu, A., 2017. Assessment of natural hazards in european countries with impact on young people, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM), Conference Proceedings, vol. 17(52), pp. 73-81.   Albano R., Crăciun I., Mancusi L., Sole A., Ozunu A., 2017,  Flood damage assessment and uncertainty analysis: the case study of 2006 flood in ilisua basin in Romania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 12, No. 2, p. 335 – 346.   Crăciun I., Török Z., Ozunu A., 2015, Comparative analysis of individual risk using different Probit functions in estimating heat radiation consequences. AES Bioflux 7(2):223-229.
Experienţa de muncă anterioară  Comunicări ştiinţifice   Participarea la conferința ELSEDIMA,  17-19 May 2018, Cluj-Napoca, România,  prezentare poster   A GIS-based tool for large scale analysis of direct economic flood damages in data-scarce environments: the case study of Romania   Participare la conferința Environmental Engineering and Management – ICEEM09, 6 – 10 Septembrie, 2017, Bologna, Italia, prezentare orală Na-Tech accident risk analysis of two hazmat storage facilities affected by floods   Participarea la conferința ELSEDIMA, 26 – 28 Mai, 2016, Cluj Napoca, Romania, prezentare poster   Flood damage assessment and uncertainty analysis: the case study of 2006 flood in ilisua basin in Romania   Prticipare la conferința Mediterranean Forum on Water Resources, 18 – 22 Octombrie, 2015, Matera, Italy, prezentare poster  Sensitivity analysis for flood damage model assessment  across Europe using the FloodRisk FOSS tool   Participarea la conferința ELSEDIMA, 19 -20 Septembrie, 2014, Cluj Napoca, Romania, prezentare poster  Comparative analysis of individual risk using different Probit functions in estimating heat radiation consequences.
 Pagina Research Gate sau Researcher ID  

P6 IBB

CHIRIAC Luiza – Silvia    Studii de licenţă, master   Nivel masterat Octombrie 2018 – prezent, Master în domeniul Știința mediului   Nivel licență 2015-2018, Licențiată în Știinta Mediului.
Experienţa de cercetare Pentru lucrarea de licență   Lucrare de licență – “Structura comunității de plante în două sectoare de luncă de pe Valea Arieșului”    
  Publicații dacă există   Nu există încă
Experienţa de muncă anterioară          Comunicări ştiinţifice   Sesiunea de comunicări științifice a studenților Facultății de Biologie – Ediția 2018 “Structura comunității de plante în două sectoare de luncă de pe Valea Arieșului” Luiza Chiriac, Marilena Onete, Florian Bodescu, Virgil Iordache Premiată cu premiul al 3-lea  la Secțiunea a 2-a a Sesiunii de Comunicări Științifice, București, 19 mai 2018  
 Pagina Research Gate sau Researcher ID   https://www.researchgate.net/profile/Luiza_Chiriac