INTER-ASPA pe scurt

Proiectul se adresează următoarelor direcții de cercetare: „Administrarea inteligentă şi durabilă a resurselor de apă,  a  bazinelor  hidrografice  şi  a  zonelor  umede”,  „dezvoltarea  cunoaşterii  în domeniile «aer», «apă», «sol», inclusiv interfeţele (mediile de tranziţie dintre ele)”, şi  valorificarea  acesteia  de  către  utilizatori (HG 929/2014 modificată prin HG nr. 81/2017)

Scop

INTER-ASPA urmărește crearea unui ecosistem de inovare menit să susțină pe multiple cicluri strategice dezvoltarea domeniului de cercetare mono-disciplinară, inter-disciplinară și trans-disciplinară a proceselor de interfață dintre apă, sol, plante și aer.

Obiective

Obiectivele generale ale proiectului sunt următoarele:

1. Organizarea integrată a obiectivelor de cercetare, resurselor umane și echipamentelor majore din instituțiile partenere necesare pentru producerea de cunoaștere fundamentală și aplicativă cu privire la procesele de interfață dintre apă, sol, plante și aer.

2. Producerea unui pachet de servicii de mediu relevante pentru managementul integrat al resurselor de apă, sol și diversitatea biologică din România.

3. Întreținerea permanentă a canalelor de comunicare cu beneficiarii livrabilelor și dezvoltarea unor sisteme informaționale pentru accesul on-line la sistemele informaționale produse în proiect.

Coordonatori

Profesor Dr. Radu Lăcătușu (ICPA, Director de proiect până în ianuarie 2020) și Conf. Dr. Virgil Iordache (Universitatea din București, Director adjunct de proiect)

CS1 Dr. Anca Rovena Lăcătușu (ICPA, Director de proiect din ianuarie 2020).

Instituții participante