Instrumentul strategic inter-organizaţional pentru realizarea obiectivelor pe durata proiectului este Programul  comun  de  CDI  corelat cu planul de dezvoltare instituțională (PCCDI). Structura PCCDI este modulară, adaptată la tipologia resurselor financiare disponibile (tabelul și figura de mai jos).

Componentele PCCDI INTER-ASPA

Componentă a PCCDI din bugetul de 5% pentru managementComponentă a PCCDI din bugetul de 73% pentru proiecteComponentă a PCCDI din bugetul de 22 % pentru cecuri
Obiectivul 1 Dezvoltare instituțională corelatăCorelare la nivel de planuri strategice și tactice.Dezvoltare corelată la nivel de infrastructură și resursă umană.Dezvoltare corelată la nivelul formării resursei umane.
Obiectivul 2 Serviciii de mediu Pachet de patru proiecte de cercetare integrate parțial.Servicii de cercetare pentru potențarea agendei științifice comune.
Obiectivul 3 BeneficiariOrganizare integrată a bazelor de date cu beneficiari și a canalelor de comunicare.Identificarea utilizatorilor cu interese de management integrat și crearea de sisteme informaționale cu interfață on-line pentru ei.
Relațiile dintre componentele PCCDI ale consorțiului  INTER-
ASPA.