Scopul proiectului INTER-ASPA este crearea unui ecosistem de inovare menit să susțină pe multiple cicluri strategice de acum încolo dezvoltarea domeniului de cercetare disciplinară, inter-disciplinară și trans-disciplinară a proceselor de interfață dintre apă, sol, plante și aer.

Proiectul se adresează unor direcții de cercetare din Pachetul de informații de importanţă capitală pentru România: „Administrarea inteligentă şi durabilă a resurselor de apă,  a  bazinelor  hidrografice  şi  a  zonelor  umede”,  „dezvoltarea  cunoaşterii  în domeniile «aer», «apă», «sol», inclusiv interfeţele (mediile de tranziţie dintre ele)”, şi  valorificarea  acesteia  de  către  utilizatori (HG 929/2014 modificată prin HG nr. 81/2017). Proiectul susține obiectivul major al SNCDI de creștere a competitivității economiei românești prin inovare, răspunde nevoilor “concrete ale mediului economic și ale sectorului public” (obiectivul general 3 al SNCDI), concentrează o parte importantă a activităților CDI din domeniul proceselor de interfață în care sunt implicate resursele de apă subterană și de suprafață (obiectivul specific 3 al SNCDI). Tema pe care o abordăm este legată de ”provocările globale de importanță pentru România” asociate resurselor de apă și schimbărilor climatice. Proiectul susține eficient și eficace“ dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori  regionali  şi  globali,  prin  stimularea  defragmentării  sistemului  CDI, concentrarea  resurselor” (obiectivul specific 6 transversal al SNCDI) prin faptul că în consorțiu se află actorii cei mai importanți din România, cu leadership recunoscut, pentru investigarea resurselor subterane de apă, a proceselor de interfață cu solul și diversitatea biologică.

Proiectul este bază pentru străpungeri strategice nu doar pe plan național, ci și pentru asigurarea unui “«Leadership» regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie” (SNCDI).

Proiectul servește în mod direct implementarea legislației existente cu privire la managementul resurselor de apă, consolidează potențialul de răspuns al României la cerințele europene din domeniu, și pune baze solide pentru prima oară în cercetarea românească unei construcții instituționale a managementului integrat al resurselor de apă, sol și diversitate biologică și ecologică fundamentat pe modele matematice integrate ale proceselor de interfață și pe un sistem de monitoring integrat care să răspundă unor probleme bine precizate de management.

Obiectivele generale ale proiectului sunt următoarele:

1. Organizarea integrată a obiectivelor de cercetare, resurselor umane și echipamentelor majore din instituțiile partenere necesare pentru producerea de cunoaștere fundamentală și aplicativă cu privire la procesele de interfață dintre apă, sol, plante și aer.

2. Producerea unui pachet de servicii de mediu relevante pentru managementul integrat al resurselor de apă, sol și diversitatea biologică din România.

3. Întreținerea permanentă a canalelor de comunicare cu beneficiarii livrabilelor și dezvoltarea unor sisteme informaționale pentru accesul on-line la sistemele informaționale produse în proiect.