Dezvoltarea instituțională comună are ca scop crearea condițiilor pentru relansarea unora dintre parteneri și dezvoltarea consolidată a întregului consorțiu. Activitățile prevăzute vizează convergența culturii organizaționale (proceduri, standarde de lucru) prin comunicare formală și informală intensă, formarea resursei umane, accesul reciproc la infrastructura de cercetare și complementarea agendelor de cercetare instituționale pentru rezolvarea unor probleme de cercetare de scară mare.

Există o masă critică de oameni cu realizări de valoare în proiectul complex aplicativ INTER-ASPA și pregătim pentru viitor un ecosistem complex de cercetare fundamentală inter-disciplinară în paradigma autonomistă, darwiniană, complementar celui aplicativ.

Cheltuielile pentru dezvoltarea infrastructurii sunt distribuite în cadrul celor de echipamente din proiectele componente, iar cheltuielile pentru celelalte categorii de activități sunt acoperite prin sistemul de cecuri.

Structura cheltuielilor pentru cecuri este prezentată analitic în tabelul de mai jos, iar distribuția anuală a cheltuielilor prin cecuri în continuare acestuia.

Tipuri de cheltuieli prin cecuri și detalii pentru fiecare tip.