Școlile de vară INTER-ASPA au ca scop dezvoltarea și consolidarea cunoașterii necesare unei abordări inter-disciplinare și trans-disciplinare pentru managementul integrat al resurselor naturale. Pe durata proiectului sunt prevăzute două astfel de școli, una în 2019 și una în 2020, iar agenda comună de cercetare 2020-2030 va include și o componentă de educație continuă cu câte o școală de vară în fiecare an desfășurată prin rotație la partenerii din consorțiu. În școlile de vară se pune accentul pe transmiterea unor cunoștințe și formarea unor abilități dificil de obținut prin sistemul de stagii reciproce ale unor cercetători seniori și tineri agnajați la parteneri.

Aspecte strategice. Obiectivele generale ale fiecărei școli de vară sunt următoarele :

 1. Formarea unor competențe de cunoaștere, explicare și interpretare în domeniul cercetătorii transdisciplinare a proceselor socio-ecologice la interfața dintre compartimentele pedologice, hidro(geo)logice, atmosferice și biologice
 2. Formarea unor abilități de creativitate și inovare în domeniul cercetării inter-disciplinare și transdisciplinare și al managementului integrat al resurselor naturale (testare de ipoteze științifice, proiectarea cercetării și managementului)
 3. Formarea unor competențe transversale de interacțiune socială și dezvoltare profesională și personală în domeniul cercetării și al managementului integrat al resurselor naturale.

Aspecte tactice. Modul de abordare în organizarea școlilor de vară are în vedere atât formarea noilor angajați, cât și formarea viitorilor formatori pentru a asigura sustenabilitatea acestor școli la scara de timp a agendei multianuale. Fiecare pachet modular de prelegeri va avea câte un autor principal și un autor secundar, astfel încât persoanele cheie aflate la mijlocul și spre finalul de carierei să dezvoltare alături de ele viitoarele persoane cheie care vor asigura durabilitatea resursei umane a consorțiului pentru implementarea agendei comuna.

Aspecte operaționale. Decizia cu privire la agenda detaliată a școlilor de vară din 2019 și 2020 va fi luată la întâlnirea de lucru din 28 februarie 2019. Formele preliminare ale agendelor celor două școli sunt următoarele:

Școala de vară de la Cluj, 2019, structura preliminară a agendei:

 • Modulul 1 Fundamente ontologice și epistemice ale modelări integrate a proceselor socio-ecologice. Ontologia folosită în proiectul INTER-ASPA
 • Modulul 2 Proiectarea cercetării fundamentale a proceselor de transfer al apei între corpuri de apă subterană și de suprafață.
 • Modulul 3 Proiectarea cercetării fundamentale a proceselor din sol care influențează fluxurile hidrologice de suprafață și subterane
 • Modulul 4 Metode de evaluare a vulnearabilității corpurilor de apă subterană sub presiunea factorilor antropici pentru interese manageriale.
 • Modulul 5 Metode de evaluare a gradului de dependență al ecosistemelor dependente de apă subterană pentru interese de management al corpurilor de apă și diversității specifice și a habitatelor.
 • Modulul 6 Modele matematice ale proceselor de eroziune: analiză critică și aplicabilitate în contextul capitalului natural al României
 • Aplicație în teren.

Școala de vară de la Târgoviște, 2020, structura preliminară a agendei:

 • Modulul 1 Fudamentele statistice ale organizării prelevării compartimentelor abiotice și biologice pentru alimentarea modelelor distribuite spațiale ale proceselor de eroziune, evapo-transpirație și de dinamică a speciilor cu interes de conservare
 • Modulul 2 Proiectarea cercetării fundamentale a proceselor de evapotranspirație de la scara organismelor la scara bazinelor hidrografice.
 • Modulul 3 Proiectarea experimentelor pentru dovedirea efectelor variabilelor pedochimice și climatice asupra trăsăturilor plantelor și covorului vegetal la multiple scări spațio-temporale
 • Modulul 4 Modele matematice ale proceselor climatice și de evapotranspirație: analiză critică și aplicabilitate în contextul capitalului natural al României
 • Modulul 5 Organizarea sistemelor informaționale (baze de modele și baze de date) pentru asistarea deciziilor cu privire la managementul proceselor cuplate la interfața apă-aer-sol-plante
 • Modulul 6 Organizarea monitoringului integrat al proceselor în abordarea rezultată din proiectul INTER-ASPA: aspecte organizaționale și de analiză și dezvoltare instituțională.
 • Aplicație în teren.