Intrastructură pentru caracterizarea structurală a compartimentelor apă, aer sol, vegetație pornește de la cea pentru acces în teren. Autolaboratoare pentru acces în teren și prelevare de probe dețin Universitatea din București prin Centrul de Servicii Ecologice – CESEC (achiziționat într-un contract de capacități, www.infrabim.cesec.ro, alături de numeroase alte echipamente de laborator) și Universitatea Ovidius din Constanța (https://erris.gov.ro/snsa.univ-ovidius.ro ). Există un deficit de mijloace de transport adecvate,  pentru prelucarea preliminară și stocarea probelor.

Pentru investigarea hidrosistemelor în teren există două laboratoare, unul la Universitatea din București, https://erris.gov.ro/UniBuc-EGG și unul la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, https://erris.gov.ro/Research-Institute-for-Susta .

Cea mai mare parte din infrastructura existentă la înainte de proiect este pentru analize de laborator. Laboratoare bine dotate sunt în Universitatea din București în centrul CESEC deja menționathttps://erris.gov.ro/Trace-elements-biogeochemist, specializat în analize de metale grele și alte variabile structurale ale solului, apei și plantelor, într-un centru specializat pe cercetarea cuplajelor dintre procese industriale poluatoare și procese naturale din ecosisteme acvatice (PROTMED, shttps://erris.gov.ro/Research-Center-PROTMED) și un laborator specializat pe poluanți organici și tehnici de remediere a apelor poluate (CCOA, https://erris.gov.ro/Research-Center-Appl-Org-Chem). ICPA are în dotare un laborator pentru fizica și chimia solului, https://erris.gov.ro/Soil-analyses–Laboratory-o, unul pentru analiza plantelor https://erris.gov.ro/Plant-analyses–Laboratory- și unul pentru analiza apei https://erris.gov.ro/Water-analyses–Laboratory-. La Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, analizele chimice și izotopice de apă și gaze se vor efectua folosind echipamentele grupate în centrele de cercetare https://erris.gov.ro/Research-Institute-for-Susta și https://erris.gov.ro/rcigs. La Universitatea Valahia Târgoviște există un întreg nou Institut de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, https://erris.gov.ro/Valahia-University-of-Targoviste dotat cu numeroase echipamente de investigare structurală pentru sisteme abiotice și biologice.

Doar o mică parte din infrastructura existentă este dedicată cercetării proceselor de interfață ex-situ, a funcționării sistemelor prin experimente de laborator și mezocosmuri și in-situ, prin experimente în teren și măsurare directă distribuită spațial a ratelor proceselor de interes. O nouă platformă de infrastructură există la Institututul de Biologie București, dedicată în parte tocmai cercetării efectelor schimbărilor climatice, dar este încă nefuncțională, necesitând unele investiții suplimentare (https://erris.gov.ro/Ecologie-Taxonomie-si-Conser cu detalii disponibile aici http://www.ibiol.ro/dibioclim/pdf/Echipamente%20in%20DIBIOCLIM.pdf. La Universitatea Ovidius din Constanța se află o bază bine structurată pentru cercetarea diversității biologice în teren, (https://erris.gov.ro/snsa.univ-ovidius.ro ).

Mai multe instituții dețin infrastructură pentru modelare matematică și procesare spațială a datelor (UOC, ICPA – https://erris.gov.ro/Soil-digital-mapping-GIS–L ISMMA – https://erris.gov.ro/CSCMM ), dar lipsește tehnica de calcul și sofware-ul necesar pentru a permite accesul beneficiarilor la bazele de date și cunoștințe (modele). Lipsește de asemenea sofware-ul specializat pentru reprezentarea unor procese de interfață relevante, ca evapotranspirația (pentru cuplarea modelelor proceselor de diferite feluri va fi nevoie de programare, asigurată de specialiștii de la ISMMA).