Generalization of the INTER-ASPA approach by a „Conceptual methodological framework for the resilience of biogeochemical services to heavy metals stress”

We are glad to report an important follow-up of the 34PCCDI project, namely the generalization of the methodological approach applied from 2018 to 2022. This can be useful for the international cooperation.

The article can be downloaded from here https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722019740

În data de 16 septembrie 2021 va avea loc conferința finală a proiectului INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”.

Programul evenimentului

9.00–9.30                 Sosirea participanților

9.30–9.45        Deschiderea Conferinței – cuvânt de deschidere Dr. Anca-Rovena Lăcătușu, MC al ASAS, Director proiect

9.45–10.00      Intervenția D-lui Prof. dr. Valeriu Tabără – Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” – gazda evenimentului

10.00–10.10    Intervenția D-lui Prof. dr. Sorin Câmpeanu – Ministrul Educației

10.10–10.20    Intervenția D-lui Prof. dr. Dumitru Murariu, MC al Academiei Române

10.20–10.30    Intervenția D-nei Prof. dr. Carmen Chifiriuc – Prorector Universitatea București

10.30–10.40    Intervenția D-lui Prof. dr. Christian Sacarea – Prorector Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

10.30–10.40    Intervenția D-lui Prof Dr. Mihail Dumitru – Director Științific al INCDPAPM-ICPA-București

10.40–11.15    Ecosistemul de inovare INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”: reziliență şi relansare instituțională– Iordache V., Lăcătușu A-R.

11.15–11.30             Pauză de cafea

11.30–13.05    Prezentarea celor mai relevante rezultate:

11.30–11.45    Consolidarea competențelor științifice și tehnice, dezvoltarea resursei umane si infrastructurii, consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de relansare prin: stagii de pregătire și vizite de lucru; servicii de cercetare realizate prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibile pentru implementarea proiectului. Lăcătușu A-R, Iordache V., Cogălniceanu D, Baciu C., Stelian I., Iordache Șt., Murariu D.

11.45–12.05    Transferul apei și al poluanților la interfața ape de suprafață – ape subterane. Baciu C., Iordache V., Pop C., Cozma A., Ajtai I., Roba C., Neagoe A., Petaca D.

12.05–12.25    Instrumente de MODelare matematică a proceselor de inferfaţă Sol-Plante-Atmosferă care controlează  scurgerea apei pe versant, eroziunea şi evapotranspiraţia de la scară locală la scară bazinală în funcţie de variabile NUTRIţionale şi ecoTOXicologice relevante pentru etajul ierbos şi cel arboricol. Iordache V., Neagoe A., Stănescu E., George D., Niță D., Oniga E., Păltineanu C., Ion S., Iordache Ș., Dunea D., Murariu D., Onete M., Manu M., Chiriac L.

12-25–12.45    Utilitatea bioindicatorilor in caracterizarea zonelor umede. Cogălniceanu D., Plăiașu R., Băncilă R.I., Memedemin D., Manu M., Lăcătușu A-R., Skolka M., Stănescu F.

12.45–13.05    Evaluarea susceptibilității terenurilor la poluarea apei subterane prin levigare. Păltineanu C., Lăcătușu A-R., Dumitru S., Vizitiu O., Vrînceanu A., Domnariu H.

13.05–13.20    Prezentarea Agendei Comune CDI – pentru sustenabilitatea ecosistemului de inovare ”Radu Lăcătușu” – Dr. Anca-Rovena Lăcătușu

13.20–13.50    Concluzii, discuții cu invitați din mediul academic și economic pentru potențiale colaborări viitoare – moderator Conf. dr. Virgil Iordache

13.50– Conferința de presă

14.00–15.30            Pauză de masă

15.30–17.00    Discuții organizatorice, pregătire raport final, diverse