Conferința finală INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”: un succes

Încă un succes în portofoliul INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”, Conferința finală de proiect.

Evocarea impresionantă a Profesorului Lăcătușu de către domnul Ministru Cîmpeanu a creat de la bun început o atmosferă de empatie și responsabilitate, dragoste de țară și știință, demonstrând ce înseamnă un dascăl iubit de doctoranzii și colaboratorii săi. Îi mulțumim din suflet. Domnul Tabără a impresionat prin luciditatea și patriotismul unui om atașat valorilor perene, naturii și oamenilor. Un orator desăvârșit ne-a onorat cu intervenția sa.

Intervențiile doamnei Prorector Chifiriuc și a domnului Prorector Săcărea au contextualizat european semnificația ecosistemului de inovare care poartă numele mentorului nostru și au arătat valoarea acestei construcții instituționale pentru dezvoltarea cercetărilor de mediu, cu aplicațiile lor. Am fost onorați de susținerea dumnealor în acest moment semnificativ al proiectului, când pasul către sustenabilitatea financiară se conturează tot mai bine.

O demonstrație a valorii contribuțiilor științifice din cercetarea fundamentală și din cea aplicativă au furnizat domnul Iordache și doamna Lăcătușu cu analiza conceptelor de reziliență și relansare, urmată de aplicarea rezultatelor ei la organizațiile relansate în proiectul INTER-ASPA, precum și la ecosistemul de inovare ca întreg. Prezentarea este disponibilă pentru descărcare aici: https://www.researchgate.net/publication/354604677_Radu_Lacatusu_INTER-ASPA_innovation_ecosystem_institutional_resilience_and_recovery

Atmosfera de înaltă ținută academică a fost continuată prin contribuțiile științifice și manageriale din partea a doua a conferinței, care au permis audienței să înțeleagă complexitatea și structura modulară, dar cu numeroase interconexiuni, ale pachetului de patru proiecte componente de cercetare efectivă. Au fost evidențiate atât contribuțiile pur științifice, cât și dimensiunile lor aplicative în termeni de nivel de dezvoltare tehnologică. Toate prezentările au impresionat prin volumul de muncă efectuat atât pentru obținerea rezultatelor, cât și pentru pregătirea lor în vederea prezentării la conferință. Un exemplu poate fi descărcat de aici: https://www.researchgate.net/publication/354619614_Instrumente_de_MODelare_matematica_a_proceselor_de_inferfata_Sol-Plante-Atmosfera_care_controleaza_scurgerea_apei_pe_versant_eroziunea_si_evapotranspiratia_de_la_scara_locala_la_scara_bazinala_in_func

Ultimul cuvânt a aparținut doamnei Director Lăcătușu, care a trasat liniile directoare ale cercetărilor viitore conform agendei comune acceptate de toți partenerii.Mulțumim UEFISCDI, Ministerelor Educație și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru acest succes. Ca un gest de recunoștință pentru calitățile diplomatice de excepție toți colegii au oferit Doamnei Director un semn de afecțiune printr-un frumos și bogat buchet de flori…

Doamna Director Anca-Rovena Lăcătușu primind un buchet de flori in partea colegilor din proiect.

În data de 16 septembrie 2021 va avea loc conferința finală a proiectului INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”.

Programul evenimentului

9.00–9.30                 Sosirea participanților

9.30–9.45        Deschiderea Conferinței – cuvânt de deschidere Dr. Anca-Rovena Lăcătușu, MC al ASAS, Director proiect

9.45–10.00      Intervenția D-lui Prof. dr. Valeriu Tabără – Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” – gazda evenimentului

10.00–10.10    Intervenția D-lui Prof. dr. Sorin Câmpeanu – Ministrul Educației

10.10–10.20    Intervenția D-lui Prof. dr. Dumitru Murariu, MC al Academiei Române

10.20–10.30    Intervenția D-nei Prof. dr. Carmen Chifiriuc – Prorector Universitatea București

10.30–10.40    Intervenția D-lui Prof. dr. Christian Sacarea – Prorector Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

10.30–10.40    Intervenția D-lui Prof Dr. Mihail Dumitru – Director Științific al INCDPAPM-ICPA-București

10.40–11.15    Ecosistemul de inovare INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”: reziliență şi relansare instituțională– Iordache V., Lăcătușu A-R.

11.15–11.30             Pauză de cafea

11.30–13.05    Prezentarea celor mai relevante rezultate:

11.30–11.45    Consolidarea competențelor științifice și tehnice, dezvoltarea resursei umane si infrastructurii, consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de relansare prin: stagii de pregătire și vizite de lucru; servicii de cercetare realizate prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibile pentru implementarea proiectului. Lăcătușu A-R, Iordache V., Cogălniceanu D, Baciu C., Stelian I., Iordache Șt., Murariu D.

11.45–12.05    Transferul apei și al poluanților la interfața ape de suprafață – ape subterane. Baciu C., Iordache V., Pop C., Cozma A., Ajtai I., Roba C., Neagoe A., Petaca D.

12.05–12.25    Instrumente de MODelare matematică a proceselor de inferfaţă Sol-Plante-Atmosferă care controlează  scurgerea apei pe versant, eroziunea şi evapotranspiraţia de la scară locală la scară bazinală în funcţie de variabile NUTRIţionale şi ecoTOXicologice relevante pentru etajul ierbos şi cel arboricol. Iordache V., Neagoe A., Stănescu E., George D., Niță D., Oniga E., Păltineanu C., Ion S., Iordache Ș., Dunea D., Murariu D., Onete M., Manu M., Chiriac L.

12-25–12.45    Utilitatea bioindicatorilor in caracterizarea zonelor umede. Cogălniceanu D., Plăiașu R., Băncilă R.I., Memedemin D., Manu M., Lăcătușu A-R., Skolka M., Stănescu F.

12.45–13.05    Evaluarea susceptibilității terenurilor la poluarea apei subterane prin levigare. Păltineanu C., Lăcătușu A-R., Dumitru S., Vizitiu O., Vrînceanu A., Domnariu H.

13.05–13.20    Prezentarea Agendei Comune CDI – pentru sustenabilitatea ecosistemului de inovare ”Radu Lăcătușu” – Dr. Anca-Rovena Lăcătușu

13.20–13.50    Concluzii, discuții cu invitați din mediul academic și economic pentru potențiale colaborări viitoare – moderator Conf. dr. Virgil Iordache

13.50– Conferința de presă

14.00–15.30            Pauză de masă

15.30–17.00    Discuții organizatorice, pregătire raport final, diverse