Inițiativă pentru Observator al zonelor critice în Apuseni – valea centrală a Mureșului

Un grup de cercetători de la Universitatea din București, Institutul Geologic al României, INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția mediului – ICPA București, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Universiatea “Ovidius” din Constanța, Insititutul de Biologie București al Academiei Române, Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române și INCD pentru Ecologie Industrială – ECOIND au luat inițiativa dezvoltării unui ecosistem de cercetarea după modul Critical Zone Observatory, https://criticalzone.org/

Ecosistemul de cercetare vizează dezvoltarea cunoașterii fundamentale, aplicative și transfer tehnologic cu privire la procese cuplate geologice, hidrologice, biologice și tehnologice din zone poluate cu metale grele. Prima variantă de lucru a modului de abordare este prezentată în figura de mai jos. Ciorna 1.1 a documentului de lucru se poate descărca de aici: https://drive.google.com/file/d/14rTRnEd0IGPQ7UfFpIodKme8RtmkmvCs/view?usp=share_link

Generalization of the INTER-ASPA approach by a „Conceptual methodological framework for the resilience of biogeochemical services to heavy metals stress”

We are glad to report an important follow-up of the 34PCCDI project, namely the generalization of the methodological approach applied from 2018 to 2022. This can be useful for the international cooperation.

The article can be downloaded from here https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722019740

Memoria instituțională a Profesorului Radu Lăcătușu onorată printr-un raport final evaluat ca Excelent

Evaluatorii raportului final al proiectului 34PCCDI/2018 concluzionează următoarele:

„Din punct de vedere stiintific si tehnic, proiectul detine o resursa umana valoroasa si in crestere, inter si trans-disciplinara (7 entitati stiintifice si academice), cu expertiza si experienta necesara, cu o infrastructura de cercetare adecvata realizarii lui, cu potential crescut de colaborare internationala.

Gradul de noutate il reprezinta crearea unei baze solide în cercetarea românească a unei construcții instituționale a managementului integrat al resurselor de apă, sol și diversitate biologică/ecologică.

De asemenea, proiectul, prin realizarile lui pune bazele implementarii legislației existente cu privire la managementul resurselor de apă, consolidand potențialul de răspuns al României la cerințele europene din domeniu, Rezultatele proiectului, diseminarea acestora va avea un impact important prin dezvoltarea unor organizatii de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali in domeniu.

Rezultatele stiintifice si tehnice obtinute recomanda echipa de cercetare sa devina un factor cheie (liedership) in luarea unor decizii importante in spatiul European integrat. Un obictiv important, crearea de noi locuri de munca a condus la consolidarea resursei umane, urmărind fidel complementaritatea cu echipele existente si cresterea capacitatii de cercetare,

Portofoliul de teme de cercetare fundamentala si aplicativă, va permite in viitor colaborarea si accesarea de fonduri europene (Horizont Europe) si cresterea vizibilitatii in plan international. Rezultatele obtinute, indicatorii de realizare, diseminarea rezultatelor, demonstreaza viabilitatea si reusita de implementarea a acestui proiect.”

Documentul de evaluare al raportului final poate fi descărcat de aici: https://drive.google.com/file/d/12moAJV6xZg8USid4hUOypc6PS32KnEr8/view?usp=sharing

Raportul final al proiectului INTER-ASPA

Proiectul 34PCCDI/2018 INTER-ASPA este un exemplu de bune practici pentru parteneriatele complexe. Prin structura bugetului la contractare a păstrat o dimensiune importantă de construcție instituțională a unui ecosistem de inovare, pe lângă cea de cercetare efectivă. Proiectul a beneficiat pe durata sa la întâlnirile de lucru și la școala de vară de prezența  domnului Director al UEFISCDI Prof. Dr. Adrian Curaj, a domnului Secretar de Stat Prof. Dr. Dragoș Ciuparu și a domnului Ministru Prof. Dr. Sorin Cîmpeanu, a conducerii unor colegii consultative, a conducerii instituțiilor participante, toate cu rol decisiv în asigurarea unor standarde înalte de lucru și a unor rezultate pe măsură.

Raportul final al proiectului este disponibil pentru descărcare aici. În raport sunt sintetizate toate rezultatele manageriale și științifice, impactul economic și social al rezultatelor, recomandările de dezvoltare instiuțională pe plan național pentru managementul integrat al mediului și agenda comună viitoare.