Inițiativă pentru Observator al zonelor critice în Apuseni – valea centrală a Mureșului

Un grup de cercetători de la Universitatea din București, Institutul Geologic al României, INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția mediului – ICPA București, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Universiatea “Ovidius” din Constanța, Insititutul de Biologie București al Academiei Române, Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române și INCD pentru Ecologie Industrială – ECOIND au luat inițiativa dezvoltării unui ecosistem de cercetarea după modul Critical Zone Observatory, https://criticalzone.org/

Ecosistemul de cercetare vizează dezvoltarea cunoașterii fundamentale, aplicative și transfer tehnologic cu privire la procese cuplate geologice, hidrologice, biologice și tehnologice din zone poluate cu metale grele. Prima variantă de lucru a modului de abordare este prezentată în figura de mai jos. Ciorna 1.1 a documentului de lucru se poate descărca de aici: https://drive.google.com/file/d/14rTRnEd0IGPQ7UfFpIodKme8RtmkmvCs/view?usp=share_link

Memoria instituțională a Profesorului Radu Lăcătușu onorată printr-un raport final evaluat ca Excelent

Evaluatorii raportului final al proiectului 34PCCDI/2018 concluzionează următoarele:

„Din punct de vedere stiintific si tehnic, proiectul detine o resursa umana valoroasa si in crestere, inter si trans-disciplinara (7 entitati stiintifice si academice), cu expertiza si experienta necesara, cu o infrastructura de cercetare adecvata realizarii lui, cu potential crescut de colaborare internationala.

Gradul de noutate il reprezinta crearea unei baze solide în cercetarea românească a unei construcții instituționale a managementului integrat al resurselor de apă, sol și diversitate biologică/ecologică.

De asemenea, proiectul, prin realizarile lui pune bazele implementarii legislației existente cu privire la managementul resurselor de apă, consolidand potențialul de răspuns al României la cerințele europene din domeniu, Rezultatele proiectului, diseminarea acestora va avea un impact important prin dezvoltarea unor organizatii de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali in domeniu.

Rezultatele stiintifice si tehnice obtinute recomanda echipa de cercetare sa devina un factor cheie (liedership) in luarea unor decizii importante in spatiul European integrat. Un obictiv important, crearea de noi locuri de munca a condus la consolidarea resursei umane, urmărind fidel complementaritatea cu echipele existente si cresterea capacitatii de cercetare,

Portofoliul de teme de cercetare fundamentala si aplicativă, va permite in viitor colaborarea si accesarea de fonduri europene (Horizont Europe) si cresterea vizibilitatii in plan international. Rezultatele obtinute, indicatorii de realizare, diseminarea rezultatelor, demonstreaza viabilitatea si reusita de implementarea a acestui proiect.”

Documentul de evaluare al raportului final poate fi descărcat de aici: https://drive.google.com/file/d/12moAJV6xZg8USid4hUOypc6PS32KnEr8/view?usp=sharing

Raportul final al proiectului INTER-ASPA

Proiectul 34PCCDI/2018 INTER-ASPA este un exemplu de bune practici pentru parteneriatele complexe. Prin structura bugetului la contractare a păstrat o dimensiune importantă de construcție instituțională a unui ecosistem de inovare, pe lângă cea de cercetare efectivă. Proiectul a beneficiat pe durata sa la întâlnirile de lucru și la școala de vară de prezența  domnului Director al UEFISCDI Prof. Dr. Adrian Curaj, a domnului Secretar de Stat Prof. Dr. Dragoș Ciuparu și a domnului Ministru Prof. Dr. Sorin Cîmpeanu, a conducerii unor colegii consultative, a conducerii instituțiilor participante, toate cu rol decisiv în asigurarea unor standarde înalte de lucru și a unor rezultate pe măsură.

Raportul final al proiectului este disponibil pentru descărcare aici. În raport sunt sintetizate toate rezultatele manageriale și științifice, impactul economic și social al rezultatelor, recomandările de dezvoltare instiuțională pe plan național pentru managementul integrat al mediului și agenda comună viitoare.

Conferința finală INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”: un succes

Încă un succes în portofoliul INTER-ASPA „Radu Lăcătușu”, Conferința finală de proiect.

Evocarea impresionantă a Profesorului Lăcătușu de către domnul Ministru Cîmpeanu a creat de la bun început o atmosferă de empatie și responsabilitate, dragoste de țară și știință, demonstrând ce înseamnă un dascăl iubit de doctoranzii și colaboratorii săi. Îi mulțumim din suflet. Domnul Tabără a impresionat prin luciditatea și patriotismul unui om atașat valorilor perene, naturii și oamenilor. Un orator desăvârșit ne-a onorat cu intervenția sa.

Intervențiile doamnei Prorector Chifiriuc și a domnului Prorector Săcărea au contextualizat european semnificația ecosistemului de inovare care poartă numele mentorului nostru și au arătat valoarea acestei construcții instituționale pentru dezvoltarea cercetărilor de mediu, cu aplicațiile lor. Am fost onorați de susținerea dumnealor în acest moment semnificativ al proiectului, când pasul către sustenabilitatea financiară se conturează tot mai bine.

O demonstrație a valorii contribuțiilor științifice din cercetarea fundamentală și din cea aplicativă au furnizat domnul Iordache și doamna Lăcătușu cu analiza conceptelor de reziliență și relansare, urmată de aplicarea rezultatelor ei la organizațiile relansate în proiectul INTER-ASPA, precum și la ecosistemul de inovare ca întreg. Prezentarea este disponibilă pentru descărcare aici: https://www.researchgate.net/publication/354604677_Radu_Lacatusu_INTER-ASPA_innovation_ecosystem_institutional_resilience_and_recovery

Atmosfera de înaltă ținută academică a fost continuată prin contribuțiile științifice și manageriale din partea a doua a conferinței, care au permis audienței să înțeleagă complexitatea și structura modulară, dar cu numeroase interconexiuni, ale pachetului de patru proiecte componente de cercetare efectivă. Au fost evidențiate atât contribuțiile pur științifice, cât și dimensiunile lor aplicative în termeni de nivel de dezvoltare tehnologică. Toate prezentările au impresionat prin volumul de muncă efectuat atât pentru obținerea rezultatelor, cât și pentru pregătirea lor în vederea prezentării la conferință. Un exemplu poate fi descărcat de aici: https://www.researchgate.net/publication/354619614_Instrumente_de_MODelare_matematica_a_proceselor_de_inferfata_Sol-Plante-Atmosfera_care_controleaza_scurgerea_apei_pe_versant_eroziunea_si_evapotranspiratia_de_la_scara_locala_la_scara_bazinala_in_func

Ultimul cuvânt a aparținut doamnei Director Lăcătușu, care a trasat liniile directoare ale cercetărilor viitore conform agendei comune acceptate de toți partenerii.Mulțumim UEFISCDI, Ministerelor Educație și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru acest succes. Ca un gest de recunoștință pentru calitățile diplomatice de excepție toți colegii au oferit Doamnei Director un semn de afecțiune printr-un frumos și bogat buchet de flori…

Doamna Director Anca-Rovena Lăcătușu primind un buchet de flori in partea colegilor din proiect.